Inschrijving kinderopvang Fortuna


Gegevens ouder/verzorger 1

Naam*
Geboortedatum*

Gegevens ouder/verzorger 2

Naam
Geboortedatum

Gegevens kind

Naam*
Geboortedatum*

Gewenste kinderdagopvang

Keuze
NB. Check op de website welke kinderdagopvangmogelijkheden deze locatie biedt.
Maandagochtend
Maandagmiddag
Dinsdagochtend
Dinsdagmiddag
Woensdagochtend
Woensdagmiddag
Donderdagochtend
Donderdagmiddag
Vrijdagochtend
Vrijdagmiddag

FLEXIBELE KINDERDAGOPVANG
Heb je geen vaste dag nodig voor opvang, maar wens je flexibele opvang? Geef dan hieronder aan hoeveel dagdelen je gemiddeld per week wenst met de gewenste breng- en ophaaltijd.
Brengtijd
Ophaaltijd
Je hebt flexibele keuze uit opvangdagen naar rato van afname flexibele dagdelen. Dit betekent het volgende: - 2 dagdelen > keuze uit 2 dagen (bijv. maandag en donderdag) - 3 dagdelen > keuze uit 3 dagen (bijv. maandag, woensdag en donderdag) - 4 dagdelen > keuze uit 4 dagen (bijv. maandag t/m donderdag) - 5 dagdelen > keuze uit alle dagen
Kies hier welke dagen je opvang wenst:

ARRANGEMENTEN KINDERDAGOPVANG
Ingangsdatum


Gewenste buitenschoolse opvang

Keuze
NB. Check op de website welke opvangmogelijkheden deze locatie biedt voor voorschoolse, naschoolse en vakantieopvang.
Maandagochtend
Maandagmiddag
Dinsdagochtend
Dinsdagmiddag
Woensdagochtend
Woensdagmiddag
Donderdagochtend
Donderdagmiddag
Vrijdagochtend
Vrijdagmiddag

FLEXIBELE BUITENSCHOOLSE OPVANG
Heb je geen vaste dag nodig, maar wens je flexibele buitenschoolse opvang? Geef dan hieronder aan hoeveel dagdelen je gemiddeld per week wenst met de gewenste ophaaltijd.
Ophaaltijd

VAKANTIEOPVANG
Ons vakantiecontract is flexibel. Je hebt vrije keuze wanneer je de vakantiedagdelen wilt gebruiken tijdens schoolvakanties. Een vakantiedagdeel is een ochtend of een middag. Twee vakantiedagen zijn samen een hele vakantiedag. Een vakantiecontract met 1 vakantiedagdeel betekent dat je op jaarbasis 12 vakantiedagdelen (= 6 hele vakantiedagen) kunt gebruiken naar eigen keuze tijdens de schoolvakantie.

Ingangsdatum