Integraal kindcentrum
voor kinderen van
0 tot 13 jaar

TALENTONTWIKKELING

Het onderwijs en de kinderopvang zijn gericht op de totale ontwikkeling van kinderen. Ieder kind is uniek en blinkt uit op zijn/haar niveau. Kinderen krijgen de kans hun eigen talenten en creativiteit te ontdekken en ontplooien. Door een breed aanbod in muziek, sport, cultuur en natuur stimuleert ons kindcentrum dat kinderen zich nog beter en breder kunnen ontwikkelen, zichzelf uitdagen en nieuwsgierig worden. Het onderwijs en de kinderopvang bieden gezamenlijk een breed aanbod voor talentontwikkeling. Daarnaast zoekt het IKC de samenwerking met andere partners om een zo breed mogelijk en professioneel aanbod te kunnen bieden

EIGENAARSCHAP

We vinden het erg belangrijk dat kinderen gemotiveerd en betrokken zijn tijdens de lessen. Ze krijgen een actieve rol waarbij we ze al op jonge leeftijd mee laten bepalen wat voor hen belangrijk is. De kinderen leren samen met de groep doelen te stellen en deze doelen van tijd tot tijd te evalueren. Ook leren ze werken aan zelf gekozen doelen tijdens de lessen. Ze werken de resultaten uit in hun eigen portfolio en evalueren ze op een Databord. In alle groepen hangen deze borden. Op die manier laten we kinderen meedenken over de doelen die al behaald zijn en de doelen waar aan gewerkt gaat worden en op welke manier ze dat gaan doen.

VERRIJKINGSKLAS

Door de prestaties van de kinderen vanaf de eerste dag op onze school nauwlettend in de gaten te houden, kunnen we ons onderwijs aanpassen op de aanleg en ontwikkeling van het kind. Wij vinden het hierbij belangrijk dat de kinderen vooral in hun eigen groep geholpen worden. De meeste kinderen werken aan een basisprogramma, sommige kinderen werken aan een minimumprogramma en anderen krijgen tegelijkertijd een extra uitdagend programma.

Kinderen voor wie het aanbod in de groep nog te weinig uitdaging biedt krijgen vanaf groep 3 de mogelijkheid om deel te nemen aan de verrijkingsklas. Deze klas biedt een dagdeel per week uitdagend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen op onze school.

SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING

Vanwege de toenemende internationalisering kiezen wij ervoor om onze kinderen vanaf groep 1 Engels aan te bieden. We voldoen aan de kwaliteitseisen van het kwaliteitslabel Early Bird. De komende schooljaren staat internationalisering op het programma: We willen meer Engelstalige contacten met scholen in het buitenland leggen.

Voor invulling van het vak cultuureducatie maken we gebruik van het aanbod van Cukids in Bergen op Zoom, een cultureel programma binnen en buiten de school. Binnen het programma worden activiteiten georganiseerd op de onderdelen cultureel erfgoed, een kunstbeschouwelijk programma en kunstbeleving met accenten als dans, drama en beeldende vorming.

Het Natuurpodium is onze partner voor natuur- en duurzaamheidseducatie. We maken gebruik van een uitgebreid en gevarieerd onderwijsprogramma met buitenlessen in de natuur, workshops over techniek en duurzaamheid en projecten waarin onderzoeken & ontwerpen centraal staat.

Onze muzieklessen worden gegeven door onze vakleerkracht. We gebruiken tijdens deze lessen allerlei muziekinstrumenten en na schooltijd is er een mogelijkheid voor kinderen om blokfluitlessen te volgen. Voor de muzieklessen werken we samen met Harmonie Aurora in Woensdrecht. We stimuleren graag het dagelijks sport- en beweegaanbod. De lessen worden gegeven door onze vakdocent Max van Elzakker. Hij nodigt regelmatig sportverenigingen uit om sportclinics te geven.